Sunday, October 28, 2007

C.D. ''LAΪKA MONOPATIA'' & REMBETES

''LAIKA MONOPATIA'' cd 2007
1996 ''REMBETES'' ON THE
STAGE: GIANNIS EFTHIMIOU
& SPIROS POLIKANDRIOTIS